Logo
   /  Copyright  

Copyright

Deze website is een publicatie van de Stichting Nationale Platenbon. Hierop zijn de Auteurswet 1912 en de Databankenwet 1999 van toepassing  Alle rechten op de database, de gegevens, de teksten en de digitale afbeeldingen berusten bij of worden beheerd door Stichting Nationale Platenbon. 

Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Stichting Nationale Platenbon. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden en er kan een gebruiksvergoeding worden gevraagd. Voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is het toegestaan prints te maken van de tekst en/of de afbeeldingen, indien beperkt tot enkele exemplaren.Volg ons            

Klantenservice   .   Privacy   .   Disclaimer   .   Copyright   .   Algemene Voorwaarden   .   Contact