Logo
   /  Privacy  

Privacy

Dit is de website van Stichting Nationale Platenbon.

Ons bedrijfsadres is: 
Soestdijkerstraatweg 21
1213 VP Hilversum

Ons postadres is: 
Postbus 226
1200 AE Hilversum

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 41126672
Ons B.T.W.-nummer is: NL00.33.77.775B.01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij
- uw e-mailadres als u boodschappen/vragen/bestellingen plaatst op deze website
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
- de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
- alle informatie met betrekking tot de paginas die u op onze site geraadpleegd hebt
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).
 
Deze informatie wordt gebruikt
- voor intern gebruik om uw bestelling af te handelen
- om de inhoud en de lay-out van onze paginas te individualiseren voor elke individuele bezoeker

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)
- om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst
- om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpaginas die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
- om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.
 
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?
---------------------------------------------------------------
U heeft recht op verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of de door u opgegeven persoonsgegevens wilt laten verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen per brief op dit adres: 
Stichting Nationale Platenbon
Postbus 226
1200 AE Hilversum.
 
Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mail nieuwsbrieven wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u zich uitschrijven via de link die onderaan de emailnieuwsbrief staat.
Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u zelf aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.
Over communicatie per telefoon
Als u ons in het kader van een bestelling uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Uw persoonlijke gegevens inzien en wijzigen
U kunt via onze homepage inzage krijgen in uw persoonsgegevens en deze eventueel zelf wijzigen. 
Klik hiervoor op de afbeelding ‘Mijn Nationale EntertainmentCard’ op de homepage. U wordt doorgelinkt naar een beveiligde internetomgeving, waar u vervolgens kunt inloggen met uw emailadres en uw geboortedatum.  Uw persoonlijke gegevens zijn ten alle tijden afgeschermd voor derden en zijn alleen in te zien bij het invullen van de juiste inloggegevens.

Het scherm ververst zich en u ziet vervolgens uw persoonlijke gegevens staan. Hier kunt u indien gewenst uw persoonlijke gegevens wijzigen en opslaan. Wilt u uw orders inzien? Klik dan onderaan de pagina op ‘Opslaan’. Vervolgens kunt u uw orderhistorie inzien.

Tot slot
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.Volg ons            

Klantenservice   .   Privacy   .   Disclaimer   .   Copyright   .   Algemene Voorwaarden   .   Contact